Kurser

Mandalaulla.se

- meditativ målning, livstolkning

Jag erbjuder...

... grundkurser och fortsättningskurser med olika inriktning t ex den keltiska mandalan, livets blomster, spiralen och labyrinten samt den kristna mandalan.


Jag erbjuder  kortare prova-på-dagar, dagskurser, tvådagars-kurser men jag erbjuder också

föredrag om vad en mandala är gärna under rubriker som Mandala – en kristen symbol?! eller Mandala – en väg till vårt inre.


Eftersom jag också är utbildad retreatledare och i många år har lett meditation i Svenska kyrkan och om du vill kombinera ett eget program för en dag är det helt OK!


Vill du bara träffa vänner en kväll och göra något annorlunda tillsammans så hör av dig.



Aktuella kurser

För närvarande är alla kurser vilande



Välkommen till ett nytt

Mandalaår – 2021!