Historia

Mandalaulla.se

- meditativ målning, livstolkning

Mandala - cirkelformen genom tiderna

Sedan urminnes tider har symbolen mandala använts inom kulturer och religioner för att uttrycka det heliga eller människans förbindelse med det heliga.


Vi finner den hos aboriginer i Australien, hos indianer i Syd- och Nordamerika, hos buddhister, hinduer, muslimer och kristna. Exempel på mandalamönster finns på keltiska gravkors i Skottland och på Irland, rosettfönster i kristna kyrkor och katedraler, buddhistiska munkars sandmålningar eller de dagliga rismjölsmålningarna (kolam) framför husen i indiska byar.

"Mandalan används i samband med meditation eller mer rättare sagt det är en form av meditation, den representerar det universum som individen träder in i. Mandalan anses vara ett kosmogram, en karta över universum, andliga bilder av världsordningen. Inom t ex den tibetanska buddhismen så förstör konstnären också mandalan efter att den är klar för att påminna sig om att allt är förgängligt. Meningen med en mandala-meditation (även kallat yantra-meditation) är att uppleva helhet, ett icke dualistiskt tillstånd eller vad man nu vill kalla det.


Nämnvärt är att en del psykologer – till exempel C.G. Jung som för övrigt bröt med Sigmund Freuds teorier om medvetandet eller själen – faktiskt betraktar mandalan inte bara som ett kosmogram utan som ett psykokosmogram, ett plan över det mänskliga psyket som avslöjar sinnets djupare struktur."

                                                                                                                         Källa: Wikipedia