Att måla mandala

Mandalaulla.se

- meditativ målning, livstolkning


…vilande i vårt väsens centrum möter vi en värld där allt på samma sätt vilar i sig.


….Den längsta resan är resan inåt….

Dag Hammarskjöld


att måla

Mandala

cirkeln, pennan och fantasin

Papper, blyertspenna, passare, linjal och sudd är allt vi använder när vi konstruerar vårt mandalamönster. Sedan fullbordas vårt mönster med hjälp av guachefärger och en fantastiskt vacker bild träder fram. 

Att måla mandala skapar en inre ro. Det är lustfyllt och vi finner en glädje i skapandet. Denna form av bildskapande frambringar meningsfulla bilder, som ofta blir mycket vackra. Skapandet får oss att reflektera, att finna en väg inåt, en inre källa och/eller en tro.

Eftersom vi utgår från cirkelns mitt leder det fortsatta konstruerandet och målandet till en omedveten koncentration – vi glömmer tid och rum.

Koncentrationen i sin tur leder till en spännande process, där det medvetna och det omedvetna flyter samman och de mest överraskande bilder träder fram.

Att måla mandala medvetandegör oss på ett påtagligt sätt var vi är på vår väg genom livet – fysiskt, psykiskt och andligt. Men att måla mandala kan också vara ett uttryckssätt för att göra vackra bilder, ja helt enkelt en form av abstrakt konst.


Att måla i cirkel blir som att omfamna livet med allt vad det rymmer. Vi får med ömhet närma oss våra längtor, rädslor, känslor av lycka, sorg och tomhet. Vi försöker alla, på olika sätt, förstå tillvaron och hitta balans i vardagen och närma oss den kraft, som allt liv kommer från.


När vi målar behöver vi tänka oss ett centrum. Det blir ett sätt att fokusera och det får oss att bli mer närvarande. Det kan hjälpa oss till vila och avslappning.

För mig är centrum Gud. Utifrån min kristna tro är det från Gud jag får min inspiration. Det är i Guds närhet jag försöker förstå mitt liv och hitta ett hållbart sätt att leva på. För någon annan kan fokus vara en ordlös tanke, ett vilsamt bibelord eller bara tystnad.