Hem

Mandalaulla.se

- meditativ målning, livstolkning


Precis som en cirkel omfamnar allt som är inuti den, så omfamnar Gud allt.

Ingen har makt att splittra denna cirkel.

Hildegard av Bingen

Välkommen till

Mandalaulla


- inspiration

, fakta och erbjudanden

Här kan du läsa om vad en mandala är, få information om mig, mina kurser och prova-på-dagar eller försjunka i, som jag tycker, vackra bilder och framför allt inspireras till att skapa egna bilder.


Vad är en mandala?

Man kan säga att e

n mandala består av en mittpunkt i en cirkel i en kvadrat. Denna grundform kan sedan utvecklas, fyllas i och färgläggas på fri hand eller fyllas med olika geometriska former och symboler med hjälp av passare och linjal. 


En cirkel har varken början eller slut,

den symboliserar evighet eller fullkomlighet.

Cirkeln är också en symbol för jämlikhet,

eftersom varje punkt på den

befinner sig på samma avstånd från mittpunkten.


Ordet mandala kommer från det gamla indiska språket sanskrit. Ordet mandala betyder egentligen en behållare av det viktigaste men har mer och mer fått betydelsen cirkel. Cirkeln med en punkt i mitten är troligen den äldsta symbolbilden. Cirkeln är en symbol för evighet, totalitet och helhet. Det finns inga motsatser. Cirkeln står för att fånga in och omsluta livet. Cirkeln används ofta som en symbol för det heliga. Här finns varken tid eller rum, början eller slut, riktning eller orientering mot något annat. Cirkeln är evig och samtidig, nu och alltid. Den är både stillastående och i oändlig rörelse. Cirkeln är en bild av cykliska förlopp, varje slut motsvaras av en ny början. Cirkeln är en sinnebild för det gudomliga. Gud har beskrivits som en cirkel vars omkrets finns ingenstans och vars centrum finns överallt. Linjerna står för struktur och vårt behov av avgränsning. Cirkelformer finns i dekorativ konst i alla kulturer. De finns i solens, månens och stjärnornas bana. De finns även i naturen i bl a blommor och frukter.